Formularz kontaktowy

Kontakt

ELMEN sp. z o.o
Wola Grzymalina 7 97-427 Rogowiec
tel.: (44) 735 49 20 fax.: (44) 735 49 22

NIP: 729-24-33-553, REGON: 472332890

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000211991. Kapitał zakładowy: 999 000 zł.